Algemene Voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website van Droogbloemenbox en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. De voorwaarden zijn te vinden op de website en op verzoek kunnen wij je een schriftelijk exemplaar toesturen.

1 Algemeen

1.1 Identiteit van de ondernemer

Naam: Droogbloemenbox.nl

E-mailadres: info@droogbloemenbox.nl

Locatie: Wateringweg 1 B13, 2031 EK Haarlem (dit is géén winkel).

1.2 Definities

Website: de website van Droogbloemenbox, te raadplegen via www.droogbloemebox.nl

Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Droogbloemenbox en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Droogbloemenbox en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Droogbloemenbox zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Droogbloemenbox slechts bindend, indien en voor zover deze door Droogbloemenbox uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2 Prijs, bestelling, levering

2.1 Prijs
Alle genoemde prijzen op de Website van Droogbloemenbox zijn in Euro`s, inclusief BTW, echter exclusief verzendkosten. Alle prijzen en overige informatie op de Website van Droogbloemenbox zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.2 Bestellen
Nadat Klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt Klant van Droogbloemenbox een bevestigingsmail. In deze bevestiging staat een overzicht van de bestelling en het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten. De definitieve factuur volgt later.

2.3 Betaling en levering
Klant dient betalingen aan Droogbloemenbox volgens de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden te voldoen. Droogbloemenbox is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk naar Klant verzonden. Alle op Droogbloemenbox website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien onverhoopt artikelen, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, of een langere levertermijn hebben, wordt dit per e-mail aan Klant medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Droogbloemenbox kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Droogbloemenbox totdat het gehele totaalbedrag is voldaan.

2.5 Verzenden
Een bestelling wordt binnen 1 tot 5 werkdagen verzonden indien de betaling binnen is (uitzonderingen daar gelaten). De klant ontvangt een bericht met track en trace code indien de bestelling is verzonden (indien er geen track en trace code is staat dit veelal bij het product vermeld en ontvang je een verzendbevestiging). Er kan ten alle tijden onverhoopt een reden zijn waardoor een bestelling later wordt verzonden en/of bezorgd. De 1 tot 5 werkdagen is een indicatie waar Droogbloemenbox aan probeert te voldoen.

2.6 Verzendkosten
Voor zendingen binnen Nederland hanteert Droogbloemenbox een vast tarief van €5,95 voor een pakketverzending en €3,95 voor brievenbusverzending. Dit betekent dat Droogbloembox een deel van de kosten voor verzending voor eigen rekening neemt. Boven de €70,- neemt Droogbloemenbox de volledige verzendkosten voor haar rekening.
2.7 Verzendkosten België

Wij verzenden ook naar België. De levertijd is hierbij 1 tot 5 werkdagen. Hierbij hanteren wij een vast tarief van €8,95. Helaas verzenden wij boven de €70,- niet gratis naar België. Uiteraard bieden wij ook voor onze Belgische klanten een gratis afhaalservice, voor als je toevallig in de buurt bent!

3 Retourneren
Indien de bestelde artikelen (met uitzondering van: afgeprijsde artikelen, en gepersonaliseerde artikelen) niet aan de verwachtingen van Klant voldoen, heeft Klant het recht de artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.

Indien Klant na afloop van deze termijn de geleverde artikelen niet aan Droogbloemenbox heeft teruggezonden, vervalt het recht op retourzending. Indien nodig dient Klant te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn geretourneerd.

Klant dient Droogbloemenbox vooraf per email (info@droogbloemenboxnl) te informeren over de retourzending met daarin vermeld: naam, ordernummer en reden van retourneren. Droogbloemenbox  bevestigt vervolgens de retourzending en de Klant ontvangt retourgegevens, waarna Klant de artikelen kan retourneren. De retour te zenden artikelen dienen, naar inzicht van Droogbloemenbox , in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Voor zover redelijkerwijs mogelijk dienen de retourzendingen in originele verpakking te zijn (inclusief accessoires en toebehoren). Indien de artikelen door Klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.

Het retoursturen is voor eigen risico en op eigen kosten van de Klant.

De Klant levert het pakket af bij een Post NL servicepunt en bewaart het verzendbewijs goed. Zoekgeraakte zendingen worden alleen op vertoon van dit bewijs vergoed. Na ontvangst, controle en goedkeuring van je retour ontvang je het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug op je rekening. Ten aanzien van retouren zijn er altijd uitzonderingen bij speciale situaties. Dit stemt Droogbloemenbox dan samen met de klant af.

Artikelen kunnen niet worden geruild. Je zult in dat geval je artikel retour moet sturen en het gewenste artikel opnieuw bestellen.

De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op terugbetaling aan Klant.

Na ontvangst, controle en goedkeuring van de retourzending door Droogbloemenbox, stort Droogbloemenbox het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, retour via dezelfde betaalwijze als de bestelling gedaan is.

4 Conformiteit en Garantie
Droogbloemenbox staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Er is dan ook geen sprake van garantie op de geleverd producten mits anders bij het product vermeld staat.

5 Annulering
Droogbloemenbox heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6 Privacybeleid
Persoonlijke gegevens van Klant worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Droogbloemenbox en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen en voor marketingdoeleinden. Gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Uiteraard hanteert Droogbloemenboxbij het gebruik van persoonlijke gegevens de geldende wet- en regelgeving.

7 Wijzigingsrecht
Droogbloemenbox behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen. De Klant wordt bij afronding van de bestelling ook gevraagd of hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, Privacybeleid en Retourbeleid.

8 Aansprakelijkheid
Droogbloemenbox is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door Droogbloemenbox geleverde artikelen. De aansprakelijkheid van Droogbloemenbox beperkt zich altijd tot het bedrag van de verzonden factuur van de betreffende bestelling inclusief verzendkosten.

Wij hebben twee soorten producten. Ingekochte producten en handgemaakte producten. Wij dragen er zorg voor dat de kwaliteit van deze producten zo optimaal mogelijk is. Bij het verzenden van onze producten wordt altijd de kwaliteit gecontroleerd. Bij beiden productsoorten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of ongelukken. De klant is te allen tijde zélf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist omgaan met onze producten en het wegzetten op een veilige plek.

9 Afbeeldingen en omschrijvingen
De inhoud van de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen in deze webwinkel worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en omschreven. De kleuren van de afbeeldingen op de website kunnen als gevolg van beeldschermkwaliteit enigszins afwijken van de echte kleuren van de producten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Droogbloemenbox kan niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Droogbloemenbox is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

10 Toepasselijk recht en geschillenoplossing
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Droogbloemenbox is, naast deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen zullen partijen zoveel mogelijk trachten te komen tot een oplossing in der minne. Indien een oplossing van en geschil in der minne niet tot de mogelijkheden behoort wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

11. Workshops
Klant draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar veiligheid tijdens de workshops. De workshops vinden plaats in een veilig en goed onderhouden pand met parkeergelegenheid voor de deur. De benodigde materialen, apparatuur en gereedschap is eigendom van Droogbloemenbox en wordt achtergelaten door de klant, tenzij anders aangegeven en de klant gaat hier voorzichtig mee om evenals het pand. Het gemaakte product mag enkel mee naar huis genomen worden door de klant en wordt door Droogbloemenbox beoordeeld voor vertrek. Betalingen dienen voorafgaand aan de workshops te worden voldaan door de klant (binnen 2 werkdagen na ontvangen van factuur, mits anders afgesproken), anders gaat de workshop niet door. De klant heeft recht op annulering minimaal 14 dagen voorafgaand aan de workshop. Bij ongewenst gedrag mag Droogbloemenbox de klant hierop aanspreken en indien herhaling en/of bij zeer ongepast gedrag de klant verzoeken de workshop te verlaten.

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb